מס' כרטיס 23323  מדור ומדף: לד-ת
 
תניא
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
לקוטי אמרים
הוצאה ג'שכג - כנ"ל הוצאה ג'שז
נ.י. תשנ
הוצאה מוגדלת 1522.5 ס"מ. עם דולר