מס' כרטיס 23779  מדור ומדף: לד-ת
 
תניא
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
לקוטי אמרים
הוצאה ג'תשעט - כנ"ל הוצאה שלה
קראנבורי תשנב