מס' כרטיס 2412  מדור ומדף: ו-ב
 
בית לוי
דפוס צלום של שלשה (קטעי) ספרים
חמ"ד חש"ד
לוי ב"ר שלמה מבראד
חדושי מסכתות. צ"ד זאלקווי תצב
2°. (2), ז-כ דף
אדני פז
זנוויל, אפרים ב"ר שמואל
ח"ב - בשם
לוית חן
חי' על מסכתות (נדפס כאן - עד אמצע פסחים)
צילום דפוס
אלטונה תקג
,(1) כ דף
שארית ישראל
סגל, ישראל
חדושי מסכתות. צלום דפוס
ברלין תקמז
,(2) כד דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן