מס' כרטיס 250  מדור ומדף: לא-א
 
אגרות
זכות, משה ב"ר מרדכי
ל"ז מכתבים בקבלה, ובסופו:
אלף אלפין
בקשה מאלף תיבות המתחילות באות אל"ף
מהרב ז"ל עם פירוש מעט הכמות ורב האיכות
ליוורנו תקמ
(אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר סעדון)
8°. (4), מח דף
טופס שני (חסר תחלה וסוף).
טופס נוסף במדור סב-א (חסר שער)
טופס נוסף במדור קכא-א
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן