מס' כרטיס 26004  מדור ומדף: סד-א
 
אהבת שלום
בוים, שלום
17 שיינע פאלקס דרשות. איבערגעזעצט און
געדרוקט דורך בן המחבר ה"ר
בוים, יעקב שמחה
לובלין תרצא
12°. (2), קיח ע'
נכרך עמו ספר קרעפל יונה