מס' כרטיס 26018  מדור ומדף: סב-א
 
אהל דוד
דייטש, דוד ב"ר מנדיל
(על מסכתות)
וינה תקעט
4°. 12 דף. חסר השער, ובכרך נוסף:" והוא
מה שנשמט ממה שהעלתי אשתקד על מזבח הדפוס
ונוסף איזה חידושים על סוכה וחגיגה [כנראה
המשך להנ"ל] דפים יג-כו
תקפ []
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2