מס' כרטיס 26019  מדור ומדף: סב-א
 
אהל דוד
דייטש, דוד ב"ר מנדיל
כעת..יושב פה עיר חדשה במדינת אונגארן
כולל חדושים על מסכתות שונות: יבמות ועוד
וינה תקפב
(אנטאן שטרויס)
4°. (3), 25 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן