מס' כרטיס 26021  מדור ומדף: סג-א
 
אהל דוד
דייטש, דוד ב"ר מנדיל
-אבד"ק עיר חדש
על מסכות שבועות ויבמות
פרשבורג תקצה 1836
(אנטאן עדלען פאן שמיד)
2°. 40, (3) דף
נכרך עמו:" מגן אבות"
טופס נוסף במדור קלא
טופס נוסף (חסר 3 דפים האחרונים) במדור ו
 
לתצלום הספר לחץ כאן