מס' כרטיס 26022  מדור ומדף: קכ-א
 
אהל דוד
דייטש, דוד ב"ר מנדיל
חדושים על מסכתות שונות
אונגוואר תרכז
(אלמנת קארל יעגער)
4°. 64 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן