מס' כרטיס 26026  מדור ומדף: סב-א
 
אהל יהושע
כולל דרושים..המבארים מקראי קדש ומארז"ל
הלר, יהושע ב"ר אהרן
-אשר הי' אבד"ק פאלאנגען בטעלז..ובאחרית
ימיו מ"מ ומ"ץ דק"ק ווילנא..
ווילנא תרמב
(י"ל מץ)
4°. 20 דף
נכרך עמו:" הדלי" שנה א' חוב' ב'
טופס נוסף אחרי" אלומת עלומים"
טופס נוסף אחרי" תולדות נח"
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן