מס' כרטיס 26035  מדור ומדף: כג-א
 
אהל יעקב
קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא)
באורים עה"ת. בראשית - ויקרא:
וינה תרכט
8°. (2), צב, (1), סו, (1), צא דף
נכרך עמו: אהל יעקב על במדבר - דברים
(וינה תרכ"ו-ז)
 
לתצלום הספר לחץ כאן