מס' כרטיס 26037  מדור ומדף: סב-א
 
אהל יעקב
קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא)
שמות. ואנכי..הגהותי עשיתי עליו..
פלאהם, אברהם בעריש ממעזריטש
יוהניסבורג תקצו
[נדפס לכל הפחות שש שנים אחר תקצ"ז. ע"פ
בית הספרים הלאומי נדפס ב'ווארשא תרי" ?']
(ח'א'ל')
4°. (2), 89-4 דף
על עמוד האחרון: ע"י הפועל .. הזעציר החתן
אברהם מרדכי ראפעפארט כ"ץ
טופס נוסף במדור כג-א נכרך עמו אהל יעקב
על ספר ויקרא [יוהניסבורג תרי"ט]
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן