מס' כרטיס 26041  מדור ומדף: כג-א
 
אהל יעקב
קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא)
באורים ומשלים עה"ת. כרך א': בראשית-שמות
ווארשא תרלד
8°. קה, עז דף.
3 טפסים. עם אחד מהם נכרך:
כוכב מיעקב
על הפטרות, לבראשית-שמות
ווארשא תרמ
מ דף (חסר דף אחרון).
כרך ב: ויקרא-דברים. פא, סב, פב, דף
3 טפסים. עם א' מהם נכרך כוכב מיעקב 55 דף
טופס נוסף כולל במדבר, דברים, כוכב מיעקב
(תר"מ) [מא, נה דף].
טופס נוסף כולל במדבר, דברים, ספר קול
יעקב (על חמש מגילות, תרל"ו).
טופס נוסף כולל ויקרא, במדבר, דברים, ספר
קול יעקב (על חמש מגילות, תרנ"ב).
טופס נוסף מחומש שמות במדור סב-מ
טופס נוסף במדור קלא. מעבר לדף השער של
בראשית כתוב שנדפס בחודש אוקטובר
 
לתצלום הספר לחץ כאן