מס' כרטיס 26045  מדור ומדף: סב-א
 
אהל יעקב
זריהן, יעקב חי ב"ר ברוך
חדושים ופשטים ודרשות ורמזים ופלפולים..
(על התורה)
ירושלים תרצא
(עזריאל)
8°. (4), 146 דף
טופס נוסף במדור קכ-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן