מס' כרטיס 26047  מדור ומדף: סג-א
 
אהל יעקב
שפירא, יעקב הכהן אבד"ק טיטשין
על מאמרים תמוהים חי' אגדות..וליקוטים
וע"פ פשטים וע"פ דרושים ובסוף הספר חי'
דינים מטור יו"ד..
פפד"א תעט
(מיכאל גטשלף)
2°. (2), 78 דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן