מס' כרטיס 26048  מדור ומדף: סג-א
 
אוהל יעקב
יוסף יעקב אבד"ק אלעסק
...על הלכות חמץ ומצה...
לבוב תקנד
(יהודית)
2°. (1), 55 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן