מס' כרטיס 26049  מדור ומדף: סד-א
 
אהל יעקב וקול יעקב
על חמשה חומשי תורה וחמש מגלות
קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא)
מיר האבין איבער גיזעצט די טייערי ספרים
... פון לשון הקודש אויף עברי טייטש ...
לבוב תרמא 1881
(אברהם יוסף מדפיס)
8°. (1), 88 דף
טופס נוסף נקרע השער במדור כג-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן