מס' כרטיס 26050  מדור ומדף: סב-א
 
אהל יצחק
חסון, יצחק ב"ר אהרן
חדושים על התורה (ובסופו לקוטים)
ירושלים תרצט
(יהודה עמרם" איתאח")
4°. 53 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן