מס' כרטיס 26052  מדור ומדף: סז-א
 
אהל יצחק
יצחק ב"ר אליעזר
דיני שחיטות ובדיקות כפי אשר סדרם ה"ר
ווייל, יעקב
עם באורים וחדושי דינים
סדילקוב [] תקפד [?]
4°. (1), מג דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן