מס' כרטיס 26054  מדור ומדף: סב-א
 
אהל יצחק
יצחק ב"ר אליעזר
על דיני שחיטות ובדיקות... [כפי שסדרם:]
ווייל, יעקב
וגם הוספנו עליו דיני ניקור מספרו...
בית יצחק
ווארשא תרכט
(יוסף לעבענזאהן)
4°. 40 דף
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן