מס' כרטיס 26056  מדור ומדף: סב-א
 
אהל יצחק
יצחק ב"ר אליעזר
על דיני שחיטות ובדיקות... [כפי שסדרם:]
ווייל, יעקב
..ונלוו דיני ניקור מספרו
בית יצחק
ווילנא תרלו
(האלמנה והאחים ראם)
8°. 53 דף
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן