מס' כרטיס 26059  מדור ומדף: סט-א
 
אהל יצחק
יכיל..אמרות..בפלפול והלכה ואגדה..
חדש בחדשו... ערוך מאת:
קליין, יצחק
מחברת א'-ו', ניסן-אלול
סאטמאר תרסג
4°. (ומהם חסרו חובר' ב' חוברת ו')
שנה שני', חוברת א-יא, תשרי-אלול
תרסה
4°. (טופס נוסף מחוברת ב' שנה שלישית)
שנה חמישית, חוברת א-יב
תרסז
(אברהם באראש)
שנה ששית, א-יב
תרסח
(מאיר קלוזנר) (נתן מנחם איסטריינער)
(מחוברת ט' - אברהם באראש)
כמה טפסים נכרכו עם:" עמק הלכה"
שנה שביעית, חוברת א-יב
תרסט
(אברהם באראש) (מחוברת ד' זאב שווארץ)
(חוברת יב: מאיר קלוזנר)
שנה שמינית, חוברת א-יב
תרע
[כפול] (מאיר קלוזנר) (מחוברת י' זאב
שווארץ) חוב' יב:
סאספאלא
(מאיר קלוזנר)
שנה תשיעית, חוברת א-יב
סאספאלא תרעא
(מאיר קלוזנר)
נכרך אחרי" מערכי אדם"
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60