מס' כרטיס 26065  מדור ומדף: סב-א
 
אהל יששכר
ליכטנשטיין, יששכר בער בר' ליב מקראטשין
כולל חמשה דרושים...
אלטונה תקפו
(האחים שמואל ויהודה בון)
4°. (5), 27 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן