מס' כרטיס 26072  מדור ומדף: כג-א
 
אהל מועד
לעססער, אברהם יעקב גרשון ב"ר עזריאל מאיר
- יליד מירא
שם הכולל לשני ספרים. ספר ראשון:
בית המדרש
וספר שני: חידושי בית המדרש
שיקאגא תרנז
(נפתלי גאנשאר)
4°. (4), 8, 11, 256, 8, 10, 70, (2) ע'.
5 טפסים. טופס נוסף במדור סב-א.
 
לתצלום הספר לחץ כאן