מס' כרטיס 26075  מדור ומדף: סט-א
 
אהל מועד
קובץ תלמודי פלפולי. עומד תחת ועד בקורת
של ת"ח מופלגים:
האכערמאן, יצחק מאיר
העינא, יצחק אפרים פישל
גוטרמן, אלימלך
סאנקעוויץ, חיים
המו"ל:
לאנגלעבן, חיים אריה
שנה א' חוברת א': תמוז
נסדר ב-
פיעטרקוב
ונדפס ב:
ווארשא תרפה
8°. (1), 16, (2) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן