מס' כרטיס 26076  מדור ומדף: סט-א
 
אהל מועד
מאסף רבני וירחון תורני תלמודי פלפולי
יו"ל ע"י אגודת" אוהבי תורה ושוחרי'" מדי
חדש בחדשו. בעריכת:
הערבסט, פנחס אליהו
תחת בקורת ועד ת"ח ורבנים..ובראשם הה"ג
הערבסט, חנוך העניך אבד"ק וויסאיק
חלק ראשון, קונטרס א-ו, טבת-סיון
ווארשא [] תרפו
8°. 198, (2) ע'
שנה שני', חוברת א-יוד, תשרי-תמוז
תרפז
8°. 198, (2) ע'
שנה שלישית, חוברת א-ח, תשרי-תמוז
תרפח
8°. 74, (2) ע'
שנה רביעית, חוברת א-ו, תשרי-אלול
תרפט
8°. (2), 48, (2) ע'
שנה חמישית, חוברת א', סיון תמוז
תרצה
8°. 18, (2) ע'
טופס נוסף מ: חלק ראשון קונטרס א. שנה
שני' חוברות ג-יוד. שנה שלישית חוברות א-
ח (חוברת ה-ז - עוד טופס). שנה שני' חוברת
ה-ו, שבט-אדר ב' תרפ"ז נכרך אחרי" מאירת
עינים" (במדור" סב-מ")
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14