מס' כרטיס 26079  מדור ומדף: סב-א
 
אהל משה
ברלין, משה יעקב יהושע ב"ר יהודה ליב
חידושי תורה בהלכה ובאגדה
ווילנא תרלו
(י"ל מץ)
4°. (2), 66 דף חלק שני:
פני משה
על מאמרי רז"ל סבי דבי אתונא ועל עדות
ר' ישמעאל בן כתריאל לפני רבי ושאר אגדות
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן