מס' כרטיס 26082  מדור ומדף: סג-א
 
אהל משה
וינברג, משה ב"ר דוב בעריש
כולל שלשה שערים: א) חידושים על סוגיות
הש"ס.. ב) שו"ת ג) דרושים.. גם נלוה קונט'
הלך דבש
יתר הפליטה מחידושי אאמו"ר.. [-
וינברג, דוב בעריש
פיעטרקוב תרסח
(מרדכי צעדערבוים)
2°. 4, 10, 84, 15 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן