מס' כרטיס 26085  מדור ומדף: קכא-א
 
אהל משה
כולל דרושים..מטובי הדרשנים ומיטב הספרות
הדרושית. חלק שלישי. ערוך ע"י:
טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא
לובלין תרצג [?]
(נסדר אצל עוזר צוועקין)
8°. (2), 14 ע'
(הוספה ל"אהל מועד").
נכרך עמו: אהל משה. לקוטי מאמרים וחדושי
תורה. יו"ל ע"י מחלקת הוצאת ספרים של
מערכת "בית ועד לחכמים" (חלק א) נדפס ב:
סאטמאר תרפט
(ירמי' הלוי האראוויטץ)
12°. 16 ע'. ואחריו:
חלק שני: אלול תרפ"ט. לז-מח ע'.
נכרך עמו: אהל מועד (סימן שט-של). הפרדס
(גוטוויין) שנה א' חוברת א'.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3