מס' כרטיס 26087  מדור ומדף: סב-א
 
אהל משה
כץ, יעקב משה שהי' אבד"ק מעזיבוז
דרושים..על פסוקי התורה ומאמרים תמוהים..
מבראשית עד גמירא..
זולקווא תקיד
(גרשון בר' חיים דוד וחתן אחיו דוד בר'
מנחם מן וגיסו חיים בר' אהרן)
4°. (30) דף
טופס נוסף (פגום) נכרך עם" חמשה חלוקי
אבנים"
 
לתצלום הספר לחץ כאן