מס' כרטיס 26090  מדור ומדף: סב-א
 
אהל משה
לובצקי, משה אהרן יצחק ב"ר אליהו צמח
שאלות ותשובות על אורח חיים ויו"ד וחו"מ
ירושלים תרעב
8°. (4), ז, (1) דף. חסר עמוד השער
 
לתצלום הספר לחץ כאן