מס' כרטיס 26093  מדור ומדף: סב-א
 
אהל משה
תאומים, משה אבד"ק האראדענקא
...בשו"ת הלכה למעשה. על הש"ע יו"ד. גם
דברי אגדה על התורה
...בו יובא מכתב..מיקירי עיר ליסא..לרבנו
לורברבוים, יעקב מליסא
[בשם:
כתר מלכות
[ וגם קצת קורות ימי חייו אף דרוש אחד
הנקרא בשם..
אש דת
ממני המביאו לביהד"פ.. [בן המחבר:]
תאומים, דוד
לבוב תרנט
(ח. ראהאטין)
4°. (4), 8, 20 דף
בראשי העמודים:
הואיל משה
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן