מס' כרטיס 26094  מדור ומדף: צג-א
 
אהל משה
אהרן משה ב"ר צבי הירש
- סופר ודיין בק"ק לבוב -
..בחכמת הדקדוק...
זולקווא תקכה
(גרשון בר' חיים דוד וחתן אחיו דוד בר'
מנחם מן וגיסו חיים דוד בר' אהרן)
4°. 44, (2) דף
2 טפסים. טופס נוסף אחרי" עברונות" זאלקוא
טופס נוסף (חסר בסופו) במדור מא-א
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2