מס' כרטיס 261  מדור ומדף: לד-א
 
אגרות קודש
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
דוב בער ב"ר שניאור זלמן (אדמו"ר האמצעי)
שניאורסאהן, מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק)
נערך בהוספת מ"מ וציונים, מקורות והערות
ומפתחות, ע"י:
לוין, שלום דובער
הוצאה שניה
נ.י. תשמז
8°. 18, תקכד, (1) ע'
חלק שני: 6, (2), קצט, (5) ע'.
נ.י. תשסב
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2