מס' כרטיס 26104  מדור ומדף: קכא-א
 
אהל שם
שיפמאן, יהודה ליבוש
עומד על שני עמודים יכין ובועז..חלק ראשון
"יכין" - על חמשה חומשי תורה וחמש מגלות
ירושלים תשו
(סיני)
8°. (12), 234 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן