מס' כרטיס 26107  מדור ומדף: סט-א
 
אהל תורה
ירחון תורני. העורכים:
וינוגרד, ישעיה זאב ב"ר פנחס מרדכי
פולאנסקי, שמעון אהרן
שנה ראשונה. חוברת א-ח. שבט-אלול
ירושלים תרפו
(מחוברת ב': דפוס מורי')
2 טפסים. חוברות ב, ה-ו, ז-ח: עוד טופס
טופס נוסף מחוברת ג-ד נכרך עם" קול ישראל"
שנה שני' חוברות א. אדר
תרפז
- 3 טפסים.
שנה ג. חוברת א-ג
(אביב)
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5