מס' כרטיס 26108  מדור ומדף: סט-א
 
אהל תורה
יו"ל ע"י בית המדרש" אהל תורה" בירושלים
א. ניסן - תרצ"ט
ירושלים תרצט
(ר"ח בר"ש הלוי צוקרמן)
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן