מס' כרטיס 26109  מדור ומדף: סט-א
 
מאסף -
אהל תורה
יו"ל בהשתתפות הישיבות על ידי
וסרמן, אלחנן בונם ב"ר נפתלי בינוש
כסלו, תרפ"ד
ברנוביץ תרפד 1923
(א.י. שוויראנסקי)
8°. (2), 50, 8, (2) ע'
נכרך עמו:" קונטרס דברי סופרים"
חוברת ב'. מרחשון תרפ"ה. יו"ל ונערך ע"י:
רבינוביץ, יחיאל מיכל
תרפה 1924
8°. 56 ע'.
- 2 טפסים.
חוברת ג'. טבת-שבט תרפ"ה
8°. 54, (2) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2