מס' כרטיס 26115  מדור ומדף: סג-א
 
אהלי יאודה
אמאדו, יאושע יאודה
על סדר הפרשיות..על הרמב"ם..וקצת חי' על
הל' שבועות (ובסופו הל' טריפות)
שאלוניקי תקפא
(בצלאל הלוי)
2°. (1), 67, 62 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן