מס' כרטיס 26121  מדור ומדף: קכא-א
 
אהלי יעקב
לעוויטאן, בנציון יעקב הלוי
קעדאיניאי תרצו
(מובשוביץ וכהן)
8°. 48 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן