מס' כרטיס 26126  מדור ומדף: עח-א
 
אהלי שם
גוטליב, שמואל נח
תולדותיהם ויחוסיהם של רבני וגדולי הדור
מכל תפוצות ישראל
פינסק תרעב
4°. מו, (1), 560 ע'
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן