מס' כרטיס 26138  מדור ומדף: קכא-א
 
אודה ה'
גיראסי, דניאל []
והוא חלק ראשון ממה שדרשתי...
ויניציאה תמב
(בראגאדין)
4°. (2), 52 דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן