מס' כרטיס 26152  מדור ומדף: סד-א
 
אוהב עמו
בלשון הקודש ובלשון זשארגאן..על תכלית
אחדות הלאומי [עם ע"ט]
יחזקאל ב"ר משה מווילנא
ווילנא תרסד 1904
(ש.פ. גארבער)
16°. 8 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן