מס' כרטיס 26177  מדור ומדף: קכא-א
 
אומר ודברים
ברונרוט, חיים מרדכי ב"ר נתן צבי
כולל חידושי אמרים ובאורי דברים בהלכה
ואגדה על סדר פרשיות התורה והמועדים
חלק א. (בראשית, שמות, ויקרא)
ווארשא תרצו
"(קדימה")
8°. 191 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן