מס' כרטיס 26182  מדור ומדף: סב-א
 
אומר מיהודא
יהודה ב"ר ליב מלמד מפרעשבורג
על הלכות מלמדים...ולבסוף פרק אחד מהל'
תלמוד תורה
ברין תקנא 1790
(יאזעף קארל ניימאן)
12°. 20 דף
נכרך עמו: רשפי קשת. מסלת ישרים (תרי"ז).
תומר דבורה.
 
לתצלום הספר לחץ כאן