מס' כרטיס 26183  מדור ומדף: סג-א
 
קונטרס
אומר השכחה
כל הדברים אשר נשמטו בתלמוד בבלי...
-] מטעם הצנזורה]
יוהניסבורג [?] תרכא
2°. (2), 18 דף
2 טפסים
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן