מס' כרטיס 26199  מדור ומדף: סב-א
 
אופן הגלגלים
דיקמאן, יעקב קאפיל צבי אבד"ק פאלטשיא
...בכל עניני תכונת השמים והגלגלים...
וסדרי חשבונות מהלכי הכוכבים
לבוב תרמט
(פעליקס בערנאדסקי, מלפנים פארעמבא)
4°. (21), 14, (1) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן