מס' כרטיס 26206  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר אגדות
מתלמוד בבלי וירושלמי ומסודרן..ע"פ א"ב..
וליתר שאת ניתוספו עליו פירושים..
מילער, גבריאל ב"ר חיים דיין בק"ק מט"ד
חלק ראשון, א-ג
פרשבורג תרלז
(אטטא קעטטריטש)
8°. (2), 120 דף
חלק שני, דאגה-דורות
תרמב
(לאווי ואלקאלאי)
8° 4, 86 דף
חלק שלישי, דיבור-זווג
פרשבורג תרמח
8°. 8 ע'. 80 דף
חלק רביעי, זכות-חסידות
פאקש תרסא
(ראזענבום)
8°. (1), 109 דף
טופס נוסף במדור קלא: ח"ב,
 
לתצלום הספר לחץ כאן: