מס' כרטיס 26208  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר הארץ
סדר ע"י ר'
בנימין
שבחי ארץ ישראל, חבתה שייכותה לישראל,
גאולתה ובנינה כיום הזה, בתורה נביאים
וכתובים, בתלמוד בבלי וירושלמי, במדרשים
ובזהר, בספרי מחקר, דרוש ומוסר, בספרי
חכמה וחסידות, במאמרים ומספרים.
הוצאת" כנסת"
ירושלים תרפו
(י.א. ווייס)
12°. (8), 248, (4) ע'
טופס נוסף במדור מה-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן