מס' כרטיס 26209  מדור ומדף: סד-א
 
אוצר הארץ
א אויסוואל פון שפריכווערטער, אגדות און
מימרות וועגן ארץ ישראל און וועגן גאולה
צונויפגעשטעלט פון ר'
בנימין
אידיש פון:
ז. ר.
ירושלים תרפו
8°. (4), קיב ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן